Secure Verified

So Long, My Son (2019) Full Movie Online

So Long, My Son
8.3/10 by 26 users

Watch Now So Long, My Son (2019) : Full Movie Free The changes in Chinese society from the 1950s to the '80s, as experienced by two families.

Title So Long, My Son
Release Date Mar 22, 2019
Genres Drama, Family,
Production Company
Production Countries China
Casts Wang Jingchun, Yong Mei, Qi Xi, Du Jiang, Ai Li-ya, Li Jingjing, Xu Cheng, Roy Wang, Zhao-yan Guo-zhang
Liu Yaojun
Liu Yaojun
Wang Jingchun
Wang Liyun
Wang Liyun
Yong Mei
Shen Moli
Shen Moli
Qi Xi
Shen Hao
Shen Hao
Du Jiang
Li Haiyan
Li Haiyan
Ai Li-ya
Gao Meiyu
Gao Meiyu
Li Jingjing
Shen Yingming
Shen Yingming
Xu Cheng
Roy Wang
Zhang Xinjian
Zhang Xinjian
Zhao-yan Guo-zhang
<Images posters
<Images posters
<Images posters
<Images posters
<Images posters
Images posters
Images posters
Images posters
Images posters
Facebook Comments Plugin

87 Comments

Leave Comment